logo

Ozvěte se!

Tvorba digitálního obsahu - videí, fotografií a virtuálních prohlídek nové generace.

info@virtualvisit.cz

Co je to virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka je ucelená fotografická prezentace, která se skládá z panoramatických záběrů, které jsou mezi sebou propojeny v jeden celek. Záběry pokrývají zorné pole 360° horizontálně a 180° vertikálně. Návštěvníci tak získají lepší představu o prezentovaných prostorech, než jakou by získali z běžných fotografií. Člověk, který se na virtuální prohlídku podívá, získá pocit, že v místnosti stojí. Může si pomocí myši „proklikávat“ jednotlivé záběry a procházet interiérem či exteriérem dle jeho zájmu.

Ukázkovou low-res virtuální prohlídku si můžete projít zde:

 

Copyrighted Image