logo

Ozvěte se!

Tvorba digitálního obsahu - videí, fotografií a virtuálních prohlídek nové generace.

info@virtualvisit.cz

Jaké mají virtuální prohlídky využití v sociálních službách?

Využití virtuálních prohlídek v praxi je poměrně široké. Šetří čas především při komunikaci se zájemci, žadateli o práci, nebo se sponzory. Prohlídku můžete nechat namluvit lidským hlasem, díky kterému se návštěvník lépe seznámí se zařízením. Vzhledem k malému počtu sociálních pracovníků se tak může jednat o značnou úlevu.

Prezentace žadatelům o umístění do vašeho zařízení a jejich rodině

Personálu zařízení, ale i žadatelům a jejich rodině, ušetříte čas strávený telefonickým dotazováním ohledně služeb, aktivit či vybavenosti pokojů ve vašem zařízení. Klienti už nemusí zdlouhavě zjišťovat, jestli se pro ně vaše zařízení hodí. Místo toho ho virtuálně navštíví a načerpají potřebné informace. Možnosti virtuální prohlídky využívají také zájemci o přijetí s omezenou hybností, pro které je návštěva jednotlivých zařízení nad jejich síly.

Terénní pracovníci

Novým trendem je také využívání virtuální prohlídky, která je předinstalovaná na tabletech. Tyto tablety pak nevyžadují připojení k internetu, a lze je tedy využívat při každodenní práci terénních pracovníků. Při návštěvě žadatelů v jejich dosavadní domácnosti pak mohou sociální pracovníci dotykem prstu projít celé zařízení a pomocí této vizuální pomůcky připravit žadatele na nové prostředí.

Komunikace se sponzory

Vaši případní sponzoři mohou na dálku zjistit úroveň vašeho zařízení. Virtuální prohlídka je naláká na případnou spolupráci a ovlivní jejich rozhodování. Namísto objemných prezentací, použijte odkaz na vaši virtuální prohlídku.

Žadatelé o práci & studenti na stáže nebo exkurze

Uchazeči o práci na vašich stránkách uvidí svoje budoucí pracovní prostředí, což jim usnadní rozhodování a ušetří případné dotazy.

Veřejnost

Virtuální prohlídky plní často i osvětovou funkci. Představy veřejnosti o úrovni Domovů pro seniory bývají velmi zkreslené. Ukažte jim, jaká je realita.

 

Copyrighted Image