logo

Ozvěte se!

Tvorba digitálního obsahu - videí, fotografií a virtuálních prohlídek nové generace.

info@virtualvisit.cz

Realizace interaktivní prohlídky nové generace

Klient:  Základní škola Lerchova 65, Brno.

Namluvení prohlídky realizovaly děti ze školy, kde z naší strany proběhla korektura, nahrávka a implementace do prohlídky. 

 

Copyrighted Image