logo

Ozvěte se!

Tvorba digitálního obsahu - videí, fotografií a virtuálních prohlídek nové generace.

info@virtualvisit.cz

Varianta 1 - Splash screen a nové okno

Varianta 2 - klasický odkaz z obrázku

Varianta 3 - IFRAME - klasické injektování přímo do webu

<iframe src=“adresa prohlídky“ width=“1200″ height=“800″ frameborder=“0″ scrolling=“no“></iframe>

Varianta 4 - Banner nebo tlačítko přímo na webu

Klikněte pro zobrazení virtuální prohlídky

Copyrighted Image