logo

Ozvěte se!

Tvorba digitálního obsahu - videí, fotografií a virtuálních prohlídek nové generace.

info@virtualvisit.cz

Virtuální prohlídka je ucelená fotografická prezentace, která se skládá z panoramatických záběrů, které jsou mezi sebou propojeny v jeden celek. Záběry pokrývají zorné pole 360° horizontálně a 180° vertikálně. Návštěvníci tak získají lepší představu o prezentovaných prostorech, než jakou by získali z běžných fotografií. Člověk, který se na virtuální prohlídku podívá, získá pocit, že v místnosti stojí. Může si pomocí myši „proklikávat“ jednotlivé záběry a procházet interiérem či exteriérem dle jeho zájmu.

Ukázkovou low-res virtuální prohlídku si můžete projít zde:

 

Pokud se vám obsah líbí, budeme rádi za sdílení!

Poslechněte si ukázkový hlas, který si můžete vybrat k namluvení vaší virtuální prohlídky:

Mužský hlas

Otakar Brousek:

Adam:

 

 

Ženský hlas

Monika Staňková:

Magdalena:

Taťána :

Šárka:

Jak připravit skript k namluvení:

Připravte 1-3 věty ke každému místu. Používejte aktivní tvary.

Ukázka délky a obsahu těchto vstupů (oblast sociální služby):

  1. Hlavní vstup: 1 NP

V prostorách hlavního vstupu najdete informace nejen o uspořádání celého domova, ale také o připravovaných akcích v domově i v obci a o dobrovolnictví. Zároveň se zde můžete seznámit se všemi certifikáty kvality, které náš domov doposud získal.

  1. Recepce: 1 NP

Nacházíte se v prostoru recepce. Následně si můžete vybrat v horním menu první podlaží, druhé podlaží, třetí podlaží a venkovní prostory.

  1. Prostor před ordinací: 1 NP

V prostorných chodbách našeho domova se každodenně vzájemně setkávají uživatelé. Chodby slouží k jejich odpočinku, ale i ke konání tradičních slavností jako jsou například masopust nebo dožínky.

  1. Ordinace: 1NP

Pro naše uživatele zajišťujeme pravidelnou lékařskou péči. V moderně vybavené ordinaci mohou navštívit praktického lékaře, urologa i psychiatra. Pokud si tak uživatel přeje, navštíví ho smluvní lékaři přímo na pokojích.

 

Pokud se vám obsah líbí, budeme rádi za sdílení!

  • Vytvořte si seznam záběrů, které budeme snímat
  • Prostory připravte na fotografování tak, aby nebyly přítomny rušivé prvky
  • Pokud chcete mít na prohlídce např. své zaměstnance jako komparz, informujte je dopředu – zkuste popřemýšlet jaké činnosti by mohli dělat

 

Pokud se vám obsah líbí, budeme rádi za sdílení!

Rozsah virtuální prohlídky je možné stanovit na základě velikosti vašeho objektu nebo vašich preferencí:

Základní rozsah – pro menší zařízení, nebo pokud chcete prezentovat pouze vybrané prostory – hodí se např. pro restaurace, hotely atp. (do 15ti záběrů)

Středně velký rozsah – pro větší zařízení nebo objekty které chtějí prezentovat svůj chod a informovat veřejnost – ideální rozsah pro města, školy, sociální služby, zdravotnická zařízení (do 30ti záběrů)

Velký rozsah – pro zařízení, která jsou složitější a rozsáhlejší (do 40ti záběrů) nebo města, která chtějí prezentovat více oblastí (nad 30 záběrů)

Bonusové služby – letecké vstupní panorama, namluvený komentář

Ceník prohlídek Virtual Visit

 

 

Pokud se vám obsah líbí, budeme rádi za sdílení!

Pro lepší orientaci doporučuji u větších prohlídek (nad 20 záběrů) používat tzv. okruhy (exteriéry, ubytování, společné prostory atp.) díky tomu se vám návštěvníci v prohlídkách neztratí.

Je vhodné také určit logické pořadí záběrů, aby byla prohlídka přesně dle vaší představy.

K prohlídce (nad 10 záběrů) standartně připravujeme 3D plánek, který opět pomůže s celkovou navigací návštěvníka virtuální prohlídky.

Pokud se vám obsah líbí, budeme rádi za sdílení!

Copyrighted Image