logo

Ozvěte se!

Tvorba digitálního obsahu - videí, fotografií a virtuálních prohlídek nové generace.

info@virtualvisit.cz

Rozdělení do okruhů a organizace prohlídky

1. Pojmenování míst a pořadí:

Vzhledem k omezenému prostoru pro pojmenování míst, je nutné zachovat určitou stručnost a jednoduchost – případně používat zkratky. Uvažujte o tom, v jakém pořadí si bude návštěvník zařízení prohlížet.

Proto je dobré seskupit k sobě podobná místa, která na sebe logicky navazují.

Jak mohou takové zkratky vypadat – Společenská místnost – B1 (místo „na budově 1“), Ordinace lékaře – 2NP (místo 2. nadzemní podlaží)

2. Vyřazení podobných záběrů:

Často nafotíme větší prostory z více pohledů, je jen na vás, jaký záběr si ve finále ponecháte v prohlídce. Pokud jste také chtěli nafotit např. koupelnu, která je velmi podobná té další – doporučuji jednu vynechat a použít pouze jednu z nich. Také je dobré optimalizaci prohlídky, abychom návštěvníkovi ukázali to potřebné – nikoliv každou chodbu a kout. Také mějte na paměti limit, tedy maximální počet míst, který byl stanoven při domlouvání vaší virtuální prohlídky.

3. Rozdělení do okruhů:

Pro lepší orientaci doporučuji u větších prohlídek (nad 15  míst) používat tzv. okruhy (např. exteriéry, ubytování klientů, aktivity a služby) a propojit místa spíše v logickém pořadí, nežli dle skutečné orientace.

Díky tomu se vám návštěvníci v prohlídkách neztratí. Je vhodné také určit logické pořadí záběrů, aby byla prohlídka přesně dle vaší představy. Levý panel bude vždy reprezentovat okruh, který jste si vybrali.

V menších virtuálních prohlídkách tvoříme okruh pouze jeden (do 15ti míst).

A ) standartní rozdělení – exteriéry, aktivity, služby a ubytování

 

  • služby jsou ty, které nabízí domov pro svoje klienty, služba je například fyzioterapie, ordinace lékaře atp.
  • aktivity  – co mohou klienti dělat sami od sebe, co mohou využívat ve svém volném čase – knihovna, společenské místnosti
  • ubytování – pouze pokoje, koupelny a vše co souvisí s ubytováním
  • exteriéry – ty není nutné vysvětlovat

ukázka standartních okruhů je zde: http://www.virtualvisit.cz/prohlidky/DS_Kocianka_f/index.html

B) rozdělení vlastní – například podle typu služby, pavilonu, budovy atp.

Při odloučených pracovištích, pavilonech, budovách lze použít ikonky na míru.

Ukázky, kde jsme takto postupovali:

http://www.virtualvisit.cz/prohlidky/DZP_Lochovice/zvuk/index.html

 

 

 

Copyrighted Image